PSZ_0565

Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski

Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, zostało powołane w dniu 21.08.2003 r. w Lądzie na mocy wspólnej deklaracji Dyrektorów Parków Krajobrazowych oraz Zespołów Parków Krajobrazowych.

 

Celem Porozumienia jest:

a) wymiana doświadczeń i wspólna realizacja zadań w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu, dóbr kultury oraz edukacji ekologicznej;

b) wspieranie działań na rzecz popularyzacji i upowszechniania wiedzy o parkach krajobrazowych;

c) reprezentacja interesów pracowników parków krajobrazowych.

Cele Porozumienia realizowane są poprzez:

a) współpracę pomiędzy pracownikami jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Porozumienia;

b) wzajemną wymianę informacji i doświadczeń;

c) wymianę, dystrybucję oraz przygotowywanie wspólnych publikacji;

d) organizację wydarzeń i konkursów o charakterze ogólnopolskim, w szczególności konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski;

e) organizację szkoleń dla pracowników;

f) występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie ochrony przyrody w parkach krajobrazowych oraz funkcjonowania służby parku krajobrazowego;

g) wydawanie opinii.

Organem reprezentującym Porozumienie jest Prezydium. Powoływane jest ono na 3 letnią kadencję w tajnym głosowaniu. Prezydium wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, oraz Zastępców Przewodniczącego.

7 listopada 2022 r., w Uniejowicach spotkali się dyrektorzy parków krajobrazowych i zespołów parków krajobrazowych z całej Polski będący członkami Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Podczas posiedzenia dokonano wyborów Prezydium porozumienia. Wybrane Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie:

  • Marcin Guzik (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego) – Przewodniczący
  • Katarzyna Krakowska (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego) – z-ca Przewodniczącego
  • Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy) – z-ca Przewodniczącego
  • Sylwester Chołast (Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych) – członek
  • Daniel Siewiert (Wdecki Park Krajobrazowy) – członek.

 

PREZYDIUM PPKP 2019-2022

  • Marcin Guzik (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego) – Przewodniczący
  • Piotr Śnigucki (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych) – z-ca Przewodniczącego
  • Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy) – z-ca Przewodniczącego
  • Daniel Siewert (Wdecki Park Krajobrazowy) – członek
  • Rafał Śniegocki (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego) – członek.

Członkiem Porozumienia może być Park Krajobrazowy lub Zespół Parków Krajobrazowych. Decyzję o wstąpieniu do Porozumienia podejmuje Dyrektor jednostki organizacyjnej, składając na ręce Prezydium deklarację członkowską.

 

 

Województwo

Nazwa parku lub zespołu parków

Deklaracja potwierdzająca członkostwo w Porozumieniu

podlaskie

Łomżyński PK Doliny Narwi

30.03.2020

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. Sławińskiego

16.09.2019

Suwalski Park Krajobrazowy

07.05.2020

warmińsko-mazurskie

Mazurski Park Krajobrazowy

04.10.2019

Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej

22.10.2019

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

21.10.2019

Welski Park Krajobrazowy

15.07.2019

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

04.10.2019

kujawsko-pomorskie

Brodnicki Park Krajobrazowy

20.04.2020

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

12.05.2020

Górznieńsko-Lidzbarski Rak Krajobrazowy

26.05.2020

Krajeński Park Krajobrazowy

27.05.2020

Nadgoplański Park Tysiąclecia

11.07.2019

Tucholski Park Krajobrazowy

04.10.2019

Wdecki Park Krajobrazowy

15.07.2019

Zespół Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą

18.07.2019

dolnośląskie

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

15.07.2019

lubelskie

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

22.07.2019

lubuskie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim

13.09.2019

łódzkie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

15.07.2019

małopolskie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

27.06.2019

mazowieckie

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

30.09.2019

opolskie

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

13.09.2019

pomorskie

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

16.07.2019

śląskie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

05.07.2019

świętokrzyskie

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

18.07.2019

wielkopolskie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

21.11.2019

zachodniopomorskie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

17.07.2019

podkarpackie

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

28.02.2020

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

20.09.2019

 

Przedstawicielami województw  w województwach w których członkiem Porozumienia jest więcej niż jedna jednostka są:

Mazurski Park Krajobrazowy – Województwo Warmińsko-Mazurskie

Wdecki Park Krajobrazowy – Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – Województwo Podkarpackie

 

Logotypy Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski