1. STYCZEŃ

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

INFORMACJA O KONKURSIE

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski swoją pierwszą edycję miał w 2002 roku, początkowo miał zasięg międzywojewódzki, by z czasem przerodzić się w konkurs ogólnopolski.

Celem ogólnopolskiego konkursu jest zarówno zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych i innych zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, jak również kształtowanie świadomości oraz rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z gmin, na których terenie znajduje się park krajobrazowy. W pięciu etapach konkursu: szkolnym, gminnym, parkowym, wojewódzkim i ogólnopolski poszukiwana jest najlepsza drużyna, która zdobywa przechodnie trofeum konkursu – statuetkę z sową – symbolem mądrości.

Logotyp konkursu

XX EDYCJA
2020/2021
XIX EDYCJA
2019/2020
XVIII EDYCJA
2018/2019