12. PSZ_0083 -GRUDZIEŃ

Ogólnopolski konkurs fotograficzny Perły Polskiej Przyrody 2019

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Perły polskiej Przyrody organizowany jest przez Wdecki Park Krajobrazowy.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski, powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające dziko występującą przyrodę Polski. Tematyka konkursu obejmuje następujące kategorie: grzyby, rośliny, owady i pajęczaki, ptaki, zwierzęta oraz krajobrazy. Do konkursu nie należy zgłaszać zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe, zwierzęta sfotografowane w zoo czy innej hodowli, albo rośliny lub grzyby w warunkach uprawy.

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach: grzyby, rośliny, owady, ptaki, zwierzęta, krajobrazy. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 października 2019 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora.