PARKI KRAJOBRAZOWE

125

parków krajobrazowych w Polsce

26.141,68

ich łączna powierzchnia w km2

8,38%

udział procentowy w powierzchni Polski

1976

powstał pierwszy Park Krajobrazowy

KONKURSY

POROZUMIENIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POLSKI

KALENDARZ WYDARZEŃ

11-13 czerwca 2024 r. –  IV Ogólnopolska Konferencja „Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych (INWENT) –  woj. lubelskie

13-14 czerwca 2024 r. – Konferencja „Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju” – Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” – województwo śląskie

KOMUNIKAT; ZGŁOSZENIA KONFERENCJA ONLINE

4-6 września 2024 r. – EDEK – woj. zachodniopomorskie

Dzień Parków Krajobrazowych – 2 sobota września – koordynacja medialna działań Mazurski PK oraz ZPKWM

Warsztaty Krajobrazowe – w tygodniu poprzedzającym lub następującym po Dniu Krajobrazu organizuje woj. małopolskie

Zobacz więcej…